Hôm nay Thứ Hai, 12th Tháng Tư 2021
Tin mới nhất
Honda Ôtô Nha Trang

Honda Ôtô Nha Trang phân phối chính hãng các dòng xe Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V, Honda Accord với giá bán tốt nhất.

Shortcode – Buttons

[row]
[col span=”1/3″]

Primary buttons

[button size=”large” style=”primary” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”primary” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”primary” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="primary" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="primary" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="primary" text="Small button" link="http://"]

Primary .alt-button

[button size=”large” style=”alt-button primary” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”alt-button primary” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”alt-button primary” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="alt-button primary" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="alt-button primary" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="alt-button primary" text="Small button" link="http://"]

[/col]

[col span=”1/3″]

Secondary buttons

[button size=”large” style=”secondary” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”secondary” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”secondary” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="secondary" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="secondary" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="secondary" text="Small button" link="http://"]

Secondary .alt-button

[button size=”large” style=”alt-button secondary” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”alt-button secondary” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”alt-button secondary” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="alt-button secondary" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="alt-button secondary" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="alt-button secondary" text="Small button" link="http://"]

[/col]

[col span=”1/3″]

Alert buttons

[button size=”large” style=”alert” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”alert” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”alert” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="alert" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="alert" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="alert" text="Small button" link="http://"]

Alert .alt-button

[button size=”large” style=”alt-button alert” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”alt-button alert” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”alt-button alert” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="alt-button alert" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="alt-button alert" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="alt-button alert" text="Small button" link="http://"]

[/col]

[/row]

[row]
[col span=”1/2″]

Success buttons

[button size=”large” style=”success” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”success” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”success” text=”Small button” link=”http://”]

Quảng cáo
[button size="large" style="success" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="success" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="success" text="Small button" link="http://"]

[/col]

[col span=”1/2″]

Success .alt-button

[button size=”large” style=”alt-button success” text=”Large button” link=”http://”]
[button size=”medium” style=”alt-button success” text=”Medium button” link=”http://”]
[button size=”small” style=”alt-button success” text=”Small button” link=”http://”]

[button size="large" style="alt-button success" text="Large button" link="http://"]

[button size="medium" style="alt-button success" text="Medium button" link="http://"]

[button size="small" style="alt-button success" text="Small button" link="http://"]

[/col]
[/row]

Quảng cáo